Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Management Processes at a Retail Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Uldis Kamols, docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Vita Zemele Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 3 attēli un 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izvēlētā bakalaura darba tēma “Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā” ir aktuāla mūsdienās, kad tirdzniecības uzņēmumiem jābūt gataviem nepārtraukti attīstīties un pilveidoties, lai pielāgotos tirgū esošajai situācijai, kas nodrošinātu esošo pircēju prasību apmierināšanu un piesaistītu jaunus pircējus. Teorētiskās daļas ietvaros tiek veikta teorētisko nostādņu izpēte un noteikti galvenie problēmjautājumi veikala vadības procesos no veikala vadītāja viedokļa. Pētījuma daļas ietvaros tiek veikts praktisks pētījums par vadības procesu pilnveides iespējām mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba realizētajā pētījumā secināts, ka visi vadības procesi (plānošana, organizēšana, kontrole un motivēšana) ir svarīgi un ikdienā viens otru papildina, kā arī liela loma šo procesu vadīšanā ir vadītāja kompetencei un vadīšanas stilam, jo vadītājam ir liela loma uzņēmuma kultūras attīstībā, nostiprināšanā un arī pārveidošanā, bet tā kā veikala vadītājs pilda uzņēmuma izvirzītos mērķus un rīkojumus, tad pilnīgi visu veikala vadītājs nav spējīgs izmainīt, piemēram, pārdevēju atalgojumus, kas ļoti ietekmē pārdevēju motivāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zemele, V. (2019). Vadības procesu pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 54 lpp.
Keywords Vadība, vadības procesi
Keywords in English Management, management processes
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.12.2019 11:46:29