Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kalnu biotopa dzīvnieku ekspozīciju komplekss
Title in English Exhibit Complex of Mountain Animals Habitat
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Edgars Bondars
Reviewer Arh. I. Miķelsone
Abstract Maģistra darba “ Zooloģisko dārzu dzīvnieku un apmeklētāju vides sintēze autore ir Alise Leite .Darba mērķis ir noteikt arhitektoniskos un vides elementu projektēšanas principus apmeklētāju un zooloģisko dārzu dzīvnieku vides sintēzei atbilstoši dzīvnieku labklājības vajadzībām. Maģistra darbu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi: Galvenās nodaļas: 1.Zooloģisko dārzu projektēšana; 2. Apmeklētāju izglītojošas pieredzes nodrošināšana zooloģisko dārzu vidē; 3. Apmeklētāju un dzīvnieku mijiedarbība zooloģisko dārzu vidē. Darba rezultātā ir apkopota informācija par zooloģisko dārzu attīstības vēsturi, izanalizēti esošo pasaules zooloģisko dārzu vides un apmeklētāju vides risinājumi, apkopota un izanalizēta līdz šim pētītā informācija par dzīvniekiem labvēlīgas vides projektēšanu zooloģiskajos dārzos, intervēts zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas pārzinis, apkopota un analizēta informācija par zooloģisko dārzu nākotnes perspektīvām vides aizsardzības kontekstā un veikta Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza novērtējošā apmeklētāju uzvedības analīze. Apkopotā un analizētā informācija tika izmantota, lai veiktu analītiski pamatotus secinājumus, kur noteikti arhitektoniskie un vides elementu projektēšanas principi apmeklētāju un zooloģisko dārzu dzīvnieku vides sintēzei atbilstoši dzīvnieku labklājības vajadzībām. Secinājumi tika izmantoti studiju diplomprojekta izstrādē. Diplomprojekta koncepcijā tiek paredzēts uzlabot un attīstīt degradēto Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza vidi un infrastruktūru, veikt jaunu dzīvnieku ekspozīciju izbūvi atbilstoši Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijai, un apmeklētāju komfortam, to papildinot ar Kalnu biotopu dzīvnieku ekspozīciju kompleksu, izstrādājot labiekārtojuma konceptu, papildus sniedzot jaunas rekreācijas un izglītojošas funkcijas apmeklētājiem. Diplomprojekta mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību klimatu pārmaiņu un cilvēku negatīvās darbības ietekmes sekām uz planētas biotopu, veicinot Latvijas sabiedrības izglītošanu. Maģistra darba apjoms ir 94 lappuses, ieskaitot 25 attēlus un 2 pielikumus. Pielikumā ir 1 intervija ar jautājumiem un atbildēm, studiju diplomprojekta grafiskās daļas samazināta A3 formāta 3 planšetes. Darba izstrādē tika izmantoti 83 informācijas avoti.
Keywords Zooloģisko dārzu dzīvnieku un apmeklētāju vides sintēze, kalnu biotopu dzīvnieku ekspozīciju komplekss
Keywords in English Environmental Synthesis of Zoo Animals and Visitors, Exhibit Complex of Mountain Animals Habitat
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 21:10:08