Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Multimodāli transporta mezgli arhitektūrā un pilsētvidē: Torņakalna satiksmes centrs
Title in English Multimodal Transportation Hubs in Architecture and Urban Environment: Torņakalns Traffic Node, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Edgars Bondars
Reviewer Arh. D.Zemešs
Abstract Lauras Karabulutas maģistra darbā “Multimodāli transporta mezgli arhitektūrā un pilsētvidē” tiek aplūkota infrastruktūras, transportu sistēmu un gājēju nozīme pilsētvides, apkaimes un pilsētas attīstības procesos, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem, pilsētvides unikalitāti un specifiku, arhitektoniski telpiskajām un emocionālajām iezīmēm. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tajās pētīti Multimodālu transporta mezglu principi, to izveides stratēģijas un loma pilsētvidē, kā arī izmantošanas potenciāls Latvijā. Pētījuma mērķis ir izvērtēt, kā jauns liela mēroga objekts spētu kalpot par sasaisti pilsētas attīstībai, stimulējot integrāciju un savstarpējo savienojamību starp transportu tīkliem un teritorijām, kā arī palielinot ekonomisko veselību un izveidojot jaunu identitāti. Mērķa sasniegšanai tika apkopota un analizēta informācija par Multimodālu transporta mezglu attīstību, kā arī esošu piemēru analīze un salīdzinājums ietekmē uz pilsētvidi un cilvēku labsajūtu. Multimodālai transporta plānošanai jābūt integrētai ar iestādēm, savienojumiem, stacijām, lietotāju informāciju un biļešu maksājumu sistēmām. Tas ir nepieciešams, lai ņemtu vērā būtiskas ietekmes, tostarp ilgtermiņa, netiešās un ārpus tirgus ietekmes, piemēram, taisnīguma un zemes izmantošanas izmaiņas. Balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, izstrādāts projekts jaunam satiksmes centram Torņakalnā. Projekta priekšlikums paredz izveidot multifunkcionālu centru integrētu transporta mezglā, izmantojot apkaimes potenciālu kļūt par Daugavas kreisā krasta centrālo teritoriju, attīstot to kā vienotu veselumu, akcentējot pilsētvides ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības. Maģistra darbs sastāv no 115 lappusēm, 48 attēliem, 2 pielikumiem un 96 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords Multimodāls, ilgtspējīga attīstība, uz transfēru orientēta attīstība (TOD), pilsētvide, ilgtspējīga mobilitāte.
Keywords in English Multimodal, sustainable development, transit-oriented development (TOD), environment, sustainable mobility.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 20:11:07