Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Latvijas viduslaiku pilis mūsdienu kultūrvidē
Title in English Medieval Castles of Latvia in the Contemporary Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Jānis Krastiņš
Reviewer Dr.arch., arh. J. Zilgalvis
Abstract Maģistra darbā ,,Latvijas viduslaiku pilis mūsdienu kultūrvidē’’ sistemātiski apkopota un analizēta Latvijas viduslaiku piļu vēsturiskā un telpiskā attīstība, ideoloģiskais un funkcionālais piepildījums. Kultūrvēsturiskajai videi zaudējot savu sākotnējo un pastarpināto funkciju, jautājums par efektīvu, ilgstspējīgu un funkcionālu būvapjoma un telpvides turpmāko pielietojumu un attīstību iegūst īpašu aktualitāti. Viduslaiku piļu vēsturiskās vērtības apzināšana un novietojuma principu izpēte ainaviskajā vidē ir saistīta ar turpmāku efektīvu gan pilsētvides gan lauku teritorijas izmantošanas iespēju novērtēšanu. Tas uzlabotu kopējo ainavisko vidi, tās kvalitāti un padarītu to vairāk atraktīvu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Maģistra darbā analizēti viduslaiku piļu un pilsdrupu transformēšanās aspekti, to mijiedarbība ar laikmetīgās kultūras procesiem. Pētījuma ietvaros izpētīti piļu vēsturiskie funkcionālie izmantošanas veidi, aktuālā stāvokļa apzināšana, noskaidrotas nākotnes attīstības prognozes, veiksmīgākie apsaimniekošanas principi, kas saistīti ar šādu kultūrvēsturisko būvju pielāgošanu laikmetīgās kultūras aktivitātēm un sabiedrības interesēm. Veikts socioloģiskās ieinteresētības novērtējums, kas ļauj prognozēt mūsdienās funkcionējošo viduslaiku piļu pieprasījumu un dzīvotspēju mūsdienu kultūrvidē.
Keywords Viduslaiku pilis, pilsdrupas, ainava, kultūrvide, vēsturiskais mantojums, apsaimniekošana, telpiskā vide
Keywords in English Medieval Castles, ruins, landscape, culture, spatial environment, historical heritage, management,
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 19:25:06