Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Latvijas vēsturiskās ūdensdzirnavas mūsdienās
Title in English Historical Watermills of Latvia Today
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Jānis Krastiņš
Reviewer Doc. M. Liepa-Zemeša
Abstract Vēsturiskās ūdensdzirnavas ir nozīmīga industriālā mantojuma daļa, kas atspoguļo konkrēta perioda tehnisko progresu. Mūsdienās vairums no šīm dzirnavām stāv neizmantotas, tādējādi, apkārtējās vides un cilvēku iedarbības rezultātā, zaudējot arhitektoniskās vērtības un kvalitātes. Šī zinātniskā darba priekšmets ir Latvijas vēsturiskās ūdensdzirnavas, kas atzītas par valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem, un darba mērķis ir apzināt šo ūdensdzirnavu kultūrvēsturisko vērtību, vietu kultūras mantojumā, kā arī atjaunošanas iespējas un ierobežojumus. Darba pirmajā daļā veikta ūdensdzirnavu vēstures un uzbūves analīze, kā arī tiek analizēta vēsturisko objektu iekļaušana Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes reģistrā. Vides degradācija industriālajās teritorijās ir nopietna problēma visā Eiropā, tādēļ jau kopš divdesmitā gadsimta piecdesmitajiem gadiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība šo teritoriju sakārtošanai un attīstībai. Pēdējā desmitgadē arī Latvijā tam sāk pievērsties un tiek attīstīti dažādi projekti industriālā mantojuma atjaunošanai. Vēsturisko ūdensdzirnavu, kuras mūsdienās netiek aktīvi izmantotas, ietekme uz apkārtējo vidi un izmantošanas potenciāls tiek analizētas darba otrajā daļā. Darba trešajā daļā tiek apzināta mūsdienās aktīvi izmantoto ūdensdzirnavu funkcija Eiropas un Latvijas piemēru kontekstā, kā arī atjaunošanas nozīme sociālā un ekonomiskā aspektā. Tiek analizētas arī ūdensdzirnavu atjaunošanas arhitektoniskās īpatnības un arhitektūras pieminekļu nozīme kā apskates objektiem Latvijas kultūrtelpā. Darba apjoms ir 53 lpp, iekļaujot 62 attēlus, 87 informācijas avotus un pielikumu uz 90 lapaspusēm, kas satur divdesmit divu ūdensdzirnavu fotofiksāciju, datu tabulu par apskatītajām ūdensdzirnavām un socioloģisko aptauju ar rezultātu apkopojumu.
Keywords Ūdensdzirnavas, Industriālais mantojums, Arhitektūras pieminekļi, Degradētas teritorijas, Revitalizācija
Keywords in English Watermills, Industrial heritage, Architecture monuments, Brownfield site, Revitalization
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.12.2019 19:18:20