Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā
Title in English Development of Staff Motivation System in a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Sanita Bērziņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma darbība, tā personāls un organizatoriskā struktūra. Veikta personāla motivācijas analīze. Teorētiskajā daļā analizētas izstrādātās darbinieku motivācijas teorijas, kā arī apkopoti dažādu autoru definējumi par to, kas tieši ir motivācija un kā to veicināt. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti motivācijas sistēmas pilnveidošanai. 1. Novērtēšanas sistēmas ieviešanas projekts. 2. Vadītājas apmācību ieviešanas projekts. 3. Veselības apdrošināšanas ieviešanas projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bērziņa, S., Gailīte, S. (2019). Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 67 lpp.
Keywords uzņēmums, motivācija, pilnveidošana
Keywords in English company, motivation, improvement
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.12.2019 13:38:46