Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla novērtēšanas procesa pilnveidošana valsts pārvaldes iestādē
Title in English Development of Personnel Assessment Process in State Administrative Institution
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Elza Seržante Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla novērtēšanas procesa pilnveidošana valsts pārvaldes iestādē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 28 attēli un 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veikta Nodrošinājuma valsts aģentūras novērtēšanas sistēmas un procesa analīze un noteikti trūkumi. Analizēti Nodrošinājuma valsts aģentūras darba izpildes vērtējumi un to pielietojums. Izpētīti teorētiskie materiāli. Apkopojot analītiskajā daļā konstatētos trūkumus izstrādāti trīs ieteikumi novērtēšanas procesa pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Seržante E.: Personāla novērtēšanas procesa pilnveidošana valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs/ E.Seržante, S.Gailīte – RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā programma „Cilvēkresursu vadīšana”, 2019. – 73 lpp.
Keywords Personāla novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Keywords in English An analysis of the assessment system and process
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.12.2019 13:24:55