Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Piena pārstrādes uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Development of Personnel Management in a Dairy Processing Plant
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg. oec., Laura Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Monta Eglīte - Čižauska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr.oec. Iveta Ozoliņa - Ozola Noslēguma darba temats: Piena pārstrādes uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 11 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 21 avoti latviešu, 4 angļu, 10 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, kur pirmajā nodaļā tiek analizēts un raksturots uzņēmums A/S Tukuma piens, tā personāls un uzņēmumā pastāvošie personāla vadības procesi. Otrajā nodaļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par personāla vadības mērķiem un uzdevumiem, jaunākajām tendencēm personāla vadībā, kā arī personāla vadītāja lomu personāla vadības procesos. Bakalaura darba trešajā nodaļa autore pamato personāla vadības nodaļas ieviešanas nepieciešamību uzņēmumā, iekļaujot to uzņēmuma struktūrā, kā arī aprakstot personāla nodaļas darbinieku pienākumus un uzdevumus; analizē un sniedz savus priekšlikumus personāla uzskaites sistēmas ieviešanai uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Eglīte-Čižauska, M. (2019). Piena pārstrādes uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 73lpp.
Keywords Personāla vadības procesi, Personāla nodaļa, Personāla vadības pilnveide
Keywords in English personnel management processes, personnel department, improvement of personnel management
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.12.2019 11:20:43