Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā
Title in English Project on Improvement of Personnel Management in a Company during Period of Changes
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg. oec., Laura Baltiņa
Reviewer Prakt. docente, MBA Daira Aramina
Abstract Bakalaura darba autors: Solvita Veisa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Baltiņa Bakalaura darba temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 46 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tiek sniegts Sabiedrības darbības un plānotās attīstības vispārējs raksturojums, analizēta Sabiedrības personāla struktūras un personāla skaita un sastāva mainība, pētīti personāla vadības procesi, kā arī apkopoti un analizēti darbinieku anketēšanas rezultātā iegūtie dati. Teorētiskajā daļā nodaļā tiek apkopots teorētiskais materiāls par pārmaiņu vadīšanu uzņēmumā, personāla vadības funkcijām, personāla plānošanu, personāla atlases veidiem un metodēm, kā arī darbinieku kvalifikācijas un apmācību nozīmi uzņēmumā. Aprēķinu daļā tiek izstrādāti projekti uzņēmuma personāla plānošanas un atlases procesu norisei jaunajā darbības veidā, kā arī darbinieku kvalifikācijas celšanas un apmācību procesam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Veisa S., Baltiņa L. (2019): Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts pārmaiņu laikā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 63 lpp.
Keywords Personāla vadība, personāla plānošana, personāla atlase, darbinieku apmācības
Keywords in English Personnel management, personnel planning, recruitment, employee training
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.12.2019 14:39:33