Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma mūra dzīvojamo ēku tehniskā nolietojuma noteikšanas metodika"
Title in English "Methodology for assessment of technical deterioration of masonry building from late 19th century and beginning of 20th century"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Uldis Lencis
Reviewer Viktors Mironovs
Abstract Maģistra darbā veikta 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma mūra dzīvojamo ēku tehniskā nolietojuma noteikšanas metodikas izstrāde, par galveno vērtēšanas kritēriju izvirzot būvju ekspluatācijas drošumu. Pētījuma aktualitāte saistāma ar vienota normatīvā regulējuma trūkumu ēku apsekošanas jomā attiecībā uz būvkonstrukciju tehniskā nolietojuma skaitliskā (procentuālā) rezultāta iegūšanu. Teorētiskajā izklāstā analizēti apskatāmo mūra ēku raksturīgie konstruktīvie risinājumi un to īpatnības, iztirzāti būtiskākie būvkonstrukciju bojājumus izraisošie faktori, kā arī apkopotas patlaban praksē biežāk lietotās būvju tehniskā nolietojuma noteikšanas metodikas; veikta to analīze un salīdzināšana. Pētījuma ietvaros izstrādāta jauna uz matemātiskā modeļa bāzes veidota metodika apskatāmo mūra dzīvojamo ēku tehniskā nolietojuma procentuālā lieluma noteikšanai. Izstrādātajai metodikai izpildīta aprobācija praksē, vairākām mūra ēkām nosakot tehnisko nolietojumu. Salīdzināti rezultāti, kādi iegūti, mūra ēkām tehniskā nolietojuma procentuālo rādītāju nosakot pēc darbā izstrādātās metodikas un patlaban praksē izmantoto, normatīvi reglamentēto metodiku vadlīnijām. Veiktais salīdzinājums norāda uz izstrādātās metodikas korektumu un iespējamību to pielietot praksē Latvijas būvobjektu apsekošanā. Darbā ietilpst 119 lappuses, 68 attēli un 33 tabulas, kā arī izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords tehniskais nolietojums, tehniskā apsekošana, ekspluatācijas drošums
Keywords in English technical deterioration, exploitation safety
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.06.2019 15:50:17