Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language “Joomla” satura pārvaldības sistēmas izpēte un tās komponenšu izmantošanas analīze uzņēmuma intraneta vietnes izstrādē
Title in English Joomla System Research and Analysis of its Components Applicability for the Development of Company Intranet Network
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Antons Patļins
Reviewer Mg. sc. ing. Olga Kotova
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt satura vadības sistēmu "Joomla!" un analizēt tās komponenšu pielietojamību izmantošanai uzņēmuma intraneta vietnes izstrādāšanā. Uzņēmumiem izmantot intraneta vietni ir izdevīgi dažādu procesu uzlabošanai un jaunu iespēju nodrošināšanai, kas ir nepieciešamas efektīvākai uzņēmuma darbībai. Piemērota risinājuma izvēle uzņēmumiem autora ieskatā ir problēma, kas aktuāla kopš šādu tehnoloģiju izmantošanas sākuma un pastāvēs vēl vismaz vairākus gadus. Darbs tiek izstrādāts ar mērķi mazināt šīs problēmas ietekmi uz lemšanas procesu par intraneta vietnes risinājumu. Precīzāk, atklāt noteikta risinājuma izmantošanas iespējas un pielietojamību. Darbā ir izvēlēta konkrēta atvērtā koda satura pārvaldības sistēma “Joomla!”, un tiek izpētīta tās funkcionalitāte. Balstoties uz uzņēmuma vajadzībām, tiek meklētas piemērotas komponentes, kas papildina sistēmas funkcionalitāti. Komponentes tiek analizētas, savstarpēji salīdzinot tās. Tiek izvēlētas komponentes, ko instalēt satura pārvaldības sistēmā. Autors veic izstrādi un sistēmas uzstādījumu, instalēto komponenšu konfigurēšanu un pielāgošanu, lai izveidotu strādājošu intraneta vietni, kura nodrošina uzņēmuma vajadzību izpildi. Izstrādes procesa un sasniegtā rezultāta analīzē tiek novērtēta komponenšu pielietojamība izvirzītā mērķa sasniegšanai. Darba rezultātā ir izveidota vietne, kas uzņēmumā jau tiek lietota, bet ne visās struktūrvienībās. Daļa apzināto prasību ir izpildītas. Vietnē ir veicami uzlabojumi un funkciju papildināšana, turpinot šādu pieeju. Uzskaitīti autora secinājumi par darbu un priekšlikumi. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms – 87 lpp., 7 tabulas, 14 attēli un 5 pielikumi.
Keywords CMS, intraneta vietnes izstrāde, Joomla komponentes
Keywords in English CMS, intranet site, website development, Joomla extensions
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.06.2019 12:10:47