Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Kustīgo savienojumu izmantošana produktu dizainā
Title in English Use of Moving Joints in Product Design
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Edgars Kirilovs
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle RTU DTI DMTK
Abstract Darbā veikta saistītu aspektu analīze izvirzīta prototipa uzlabošanai. Darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus, izmantoto literatūras un attēlu sarakstus, pielikumus. Darba literatūras apskatā sakopota informācija par kustīgiem savienojumiem dažādu produktu dizainā, īpašu uzsvaru liekot uz lampu dizainu. Apskatītas koksnes un vara materiālu īpašības, kā arī virsmas modifikācijas iespējas ar magnetrona uzputināšanas tehnoloģiju. Darba metodiskajā daļā veikta prototipa analīze, aprakstīta tehnoloģisko procesu norise, kā arī aprakstītas pētījuma procesa laikā izmantotās tehnoloģijas un testēšanas metodes. Darba eksperimentālajā daļā apkopoti koksnes īpašību mērījumu rezultāti, novērtēti testu iegūtie rezultāti, kā arī analizēti magnetrona uzputināšanas procesa iegūtie rezultāti. Darbs satur 71 lappuses, 3 nodaļas, 83 attēlus, 6 tabulas, 4 pielikumus un 40 literatūras avotus.
Keywords Produktu dizains, kustīgie savienojumi, materiālu īpašības
Keywords in English Product design, moving joints, material properties
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.06.2019 01:45:19