Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Sentinel-1 un Sentinel-2 attēlu izmantošana potenciāli applūstošo teritoriju noteikšanā"
Title in English "Use of Sentinel-1 and Sentinel-2 images identification of potentially flooding areas"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Māris Kaļinka
Reviewer Aldis Rausis
Abstract Maģistra darba ar inženierprojektu “Sentinel-1 un Sentinel-2 attēlu izmantošana potenciāli applūstošo teritoriju noteikšanā” mērķis ir applūkot un izpētīt potenciāli applūstošās teritorijas upēm, izmantojot dažādus tālizpētes materiālus. Mainoties klimatam, plūdu apdraudēto teritoriju noteikšana ir kļuvusi par svarīgu aspektu pētniecībā, jo mūsdienās plūdi ir visbiežāk notiekošā stihiskā parādība. Lai novērstu draudus, ko plūdi var radīt, ir svarīgi apzināt plūdu apdraudētās teritorijas un riskus, ko tie var radīt. Maģistra darba pirmajās sešās nodaļās apkopota informācija par Latvijas esošo upju hidroloģiskajiem parametriem, plūdu izraisošajiem faktoriem, tālizpētes metodēm, SAR un Optiskā satelīta kā arī LiDAR darbības pamatprincipiem. Septīto nodaļu veido inženierprojekts, kurā tiek praktiski apskatītas plūdu noteikšanas iespējas ar dažādām tālizpētes metodēm, kā arī applūstošo teritoriju modelēšana 2D un 3D vidē. Rezultāti liecina, ka pastāv daudz un dažādas metodes, kuras iespējams pielietot applūstošo teritoriju noteikšanā. Starp pielietotajām metodēm pastāv dažāda veida izšķirtspējas, kas ir būtisks faktors, lai labāk noteiktu applūstošās teritorijas ap upi.
Keywords Sentinel-1, Sentinel-2, upe, plūdi
Keywords in English Sentinel-1, Sentinel-2, river, flood
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.06.2019 00:13:16