Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā
Title in English Fluorocyclopropanation of vinylsulfones in the Corey-Chaykovsky reaction
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Jānis Veliks
Reviewer Māra Plotniece
Abstract Pētījuma rezultātā izstrādāta sintētiski ērta un diastereoselektīva metode vinilsulfonu un vinilsulfonamīdu monofluorciklopropanēšanai, izmantojot diarilfluormetilsulfonija sāli , Korija-Čaikovska reakcijā. Darbā demonstrētas fluorciklopropānu C-H funkcionalizēšanas iespējas reakcijā ar elektrofīliem reaģentiem bāzes klātienē. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par literatūrā zināmajām metodēm monofluorciklopropānu iegūšanai. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 97 lpp. Tas satur 52 shēmas, 3 att ēli, 6 tabulas, un tajā izmanoti 114 literatūras avoti.
Keywords MONOFLUORCIKLOPROPĀNI, AKTIVĒTU ALKĒNU MONOFLUORCIKLO-PROPANĒŠANA, FLUORMETILENĒŠANA, FLUORMETILDIARILSULFONIJA SĀLS, KORIJA-ČAIKOVSKA CIKLOPROPANĒŠANA
Keywords in English MONOFLUOROCYCLOPROPANES, ACTIVATED ALKENE MONOFLUORO-CYCLOPROPANATION, FLUOROMETHYLENE TRANSFER, FLUOROMETHYL-DIARYLSULFONIUM SALT, COREY-CHAYKOVSKY CYCLOPROPANATION
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 15:59:35