Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Aizvietotu 6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīnu sintēze
Title in English Synthesis of substituted 6-(1H-1,2,3-triazol-4-yl)-9H-purines
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Irina Novosjolova
Reviewer Inese Mieriņa
Abstract Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par organisko azīdu sintēžu dažādību un par C-C saites metālu katalizētajām sametināšanās reakcijām purīna atvasinājumos. Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika periodā no 1934. gada līdz 2019. gadam. Izmantota informācija iegūta no tādām datubāzēm kā SciFinder, ScienceDirect, SCOPUS un Wiley Online Library. Bakalaura darba eksperimentālā daļa veltīta 6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīnu atvasinājumu sintēzei, izmantojot Micunobu, Sonogaširas, azīda-alkīna dipolārās ciklopievienošanās un SNAr reakciju sekvenci. Sonogaširas reakcijā iegūti 6-alkinil- vai 2,6-bis(alkinil)purīna atvasinājumi, kuri izmantoti turpmākai CuAAC reakcijai ar alkil-/arilazīdiem. Tālāk iegūtie 2-hlor-6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīna atvasinājumi izmantoti SNAr reakcijās ar piperidīnu, veidojot fluorescentus savienojumus, kuriem pētītās fotofizikālās īpašības. Iegūti pavisam 13 jauni savienojumi, kuri pierādīti ar KMR, IS un AIMS. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 70 lapas. Darbs satur 32 shēmas, 3 attēlus un 5 tabulas, tajā izmantoti 45 literatūras avoti.
Keywords AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS, FLUORESCENTIE PURĪNI, SONOGAŠIRAS REAKCIJA, TRIAZOLILPURĪNA ATVASINĀJUMI
Keywords in English AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT PURINES, SONOGASHIRA REACTION, TRIAZOLYLPURINE DERIVATIVES
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 15:19:09