Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Projekta risku pārvaldības shēmas izstrāde vidējas svarīguma pakāpes projektiem
Title in English Designing a Project Risk Management Scheme for Projects of Moderate Importance
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Vineta Minkēviča
Reviewer Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Abstract Tirgus nemitīgi pieprasa, lai tā dalībnieki palielinātu savas konkurences spēju priekšrocības, līdz ar to samazinātu projektu izpildes termiņus un celtu projektu kvalitāti. To izdarīt ir neiespējami bez pienācīgas projekta risku kontroles īstenošanas. Vajadzīgas tādas pieejas risku pārvaldīšanā, kas ļautu veikt to vadību pieņemamā līmenī, parāk daudz nenoslogojot budžetu vidējos un mazos projektos. Tādēļ šī darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus riska pārvaldības procesa organizācijai vidēja nozīmīguma pakāpes projektos. Mērķa ietvaros ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: • veikt projektu kategorizācijas principu un pieeju izpēti; • veikt projekta riska vadības metodoloģiju izpēti; • pētīt kategorizācijas principa pielietojuma iespējas, lai izvēlētos pieeju riska pārvaldībai; • piedāvāt pamatotu shēmu riska pārvaldības procesa organizācijai vidējas nozīmīguma pakāpes projektos. Darba gaitā tika pētīta atbilstoša literatūra, kas ietver projektu vadības pamatus, projektu veidus un riska pārvaldības procesu un metodoloģijas; tika analizēti un izcelti apskatītās literatūras galvenie aspekti, kas bija saistoši turpmākam darbam. Darbā tika izskatītas vidēji nozīmīgu projektu raksturīgās iezīmes un piedāvāts projektu kategorizācijas pēc lieluma princips. Darba rezultātā ir izstrādāta pieeja riska pārvaldības procesa organizācijai vidēja nozīmīguma pakāpes projektos, ka arī veikta tās detalizēta salīdzināšana ar eksistējošo, vispārīgo metodiku. Ir izstrādāts algoritms un instrukcija pakāpeniskai piedāvātās risku pārvaldības pieeju īstenošanai vidēja nozīmīguma pakāpes projektam. Tiek piedavāts metodes ieviešanas piemērs MS Excel datu bāzē. Darba apjoms - 52 lpp., 9 tabulas, 14 attēli un 2 pielikumi.
Keywords Risku pārvaldība, projekts, projektu kategorizācija
Keywords in English Risk management, project, project categorization
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 11:21:04