Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Eiropā lietoto „bonus-malus” modeļu adaptācija Latvijas autovadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmai
Title in English Adaptation of European Bonus-malus Models to Latvian Motor Third Party Liability Insurance Premium Management System
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer Ilze Zariņa, BTA
Abstract Bakalaura darbā tiek analizēta Bonus – Malus sistēmas attīstība, apskatītas vairākas esošās sistēmas un izstrādāta analīze par potenciālo sistēmas optimizāciju balstoties uz datiem iepriekšējā pārskata periodā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Bonus – Malus sistēmas attīstību, tendences, kā arī izanalizēt potenciālās optimizācijas iespējas šī brīža Latvijas sistēmas pilnveidošanai. Darbs sastāv no titullapas, satura, anotācijas, ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras un avota saraksta un pielikumiem. Darba teorētiskajā daļā tika aprakstīta vispārējā sistēmas būtība, attīstība un aplūkotas dažas Eiropā darbojošās Bonus – Malus sistēmas. Praktiskajā daļā tika izanalizēta esošā situācija Latvijas sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas nozares darbībā, kā arī izstrādāta analīze un atrasts mainīgais esošās sistēmas prēmiju cenošanas optimizācijai. Darba apjoms ir 58 lappuses, kuras satur 9 tabulas, 20 attēlus, 25 formulas un 5 pielikumus. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā tika izmantoti 12 avoti.
Keywords apdrošināšana, bonus malus
Keywords in English insurance, bonus malus
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 11:05:47