Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Viedtālruņu lietotnes izstrāde programmēšanas pamatu apmācībai
Title in English Development of a Smart Application for Programming Basics Learning
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Antons Patļins
Reviewer Mg. sc. ing. Oļegs Gaidučenko
Abstract Pēdējos gados digitālo tehnoloģiju pielietojuma klāsts izglītības iestādēs ievērojami paplašinājās. Modernas universitāšu elektroniskās mācību sistēmas ir derīgas ne tikai organizatorisko jautājumu risināšanai – bet arī studentu testēšanai un vērtēšanai. Taču informācijas tehnoloģiju iespējas tieši apmācības vajadzībām ir nepietiekami pārstāvētas. Ir novērojams pieprasījums pēc interaktīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas palīdzētu studentiem efektīvāk uztvert piedāvātos mācību materiālus. Sakarā ar strauju viedo mobilo tehnoloģiju izplātīšanos pasaulē, daudzi pētnieki novērtē personālo mobilo ierīču pielāgošanas iespējas izglītības mērķiem. Šo jauno vēsmu izglītības nozarē nosauca par mobilām mācībām. Jaunā mācību pieeja ir īpaši interesanta, ievērojot arvien augošo kvalificēto speciālistu trūkumu tādās nozarēs kā datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. Darba mērķis ir izpētīt mobilo tehnoloģiju pielietojumu izglītības sektorā un izstrādāt viedtālruņa lietotni programmēšanas pamatu apmācībai. Rezultātu sasniegšanai tika pretstatīti un izpētīti jau esošie izglītojošo lietotņu piemēri. Tika veikta programmēšanas pamatu mācību programmu analīze un sintezēts mācību nodarbību plāns turpmākai realizēšanai viedtālruņa lietotnē. Tika salīdzinātas modernās tehnoloģijas un ietvari mobilo lietotņu izstrādei, kā arī izvēlēta piemērotākā platforma un tehnoloģija – Xamarin – viedtālruņa lietotnes izstrādāšanai. Nobeigumā tika izveidots viedtālruņa lietotnes projekts, uz kura pamata tika izstrādāta viedtālruņa lietotne programmēšanas pamatu apmācībai Darba apjoms - 67. lpp., 15 tabulas, 19 attēli un 5 pielikumi.
Keywords Mobilas mācības, Xamarin, Android, iOS, Mobilas lietotnes izstrāde
Keywords in English M-learning, Xamarin, Android, iOS, Mobile application development
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 06.06.2019 09:48:06