Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Atbilstošie zināšanu veidi VSM tekstu tulkošanā
Title in English Types of Knowledge Relevant in LSP Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Inese Kočote
Reviewer Tatjana Smirnova, Dr.philol., docente
Abstract Bakalaura darbu ar nosaukumu “Atbilstošie zināšanu veidi VSM tekstu tulkošanā” ir izstrādājusi 4. kursa studente Elīna Dacjuka Profesionālo bakalaura studiju programmā „Tehniskā tulkošana”. Autore apraksta pamata zināšanu aktualitāti valodniecībā un to nepieciešamību tulkošanas procesā. Darba tēma tiek apskatīta no dažādiem aspektiem, kas liecina, ka pamata zināšanām ir svarīga nozīme tulkošanas procesā. Autore paskaidro veikto analīzi ar piemēriem no avota un mērķa teksta. Bakalaura darbs sastāv no trīs galvenajām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkotas teorētiskās pieejas attiecībā uz pamata zināšanu nozīmi tulkošanas procesā. Otrajā daļā sniegta avota un mērķa tekstu analīze un trešajā daļā parādīta tulkošanas praktiskā piemērošana inženierzinātņu jomā. Bakalaura darba ietvaros ir tulkots un analizēts Harija G.Poulusa avota teksts “Tall Building Foundation Design”, kur īpaši tika apskatītā 6. un 7. nodaļa. Papildus bakalaura darbā ir iekļauti secinājumi, bibliogrāfija un pielikumi, kas ietver terminus un akronīmus. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 105 lapas. Bibliogrāfija sastāv no 10 grāmatām un rakstiem, kā arī 4 drukātām vārdnīcām un 15 tiešsaistē pieejamām vārdnīcām.
Keywords Pamata zināšanas, tulkošanas metodes, kompetence, VSM, valodniecība
Keywords in English Background knowledge, translation methods, competence, LSP, linguistics
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 22:22:42