Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Klientu izpētes uzraudzības procesa optimizēšana Komercsabiedrībā
Title in English The Process Optimization of Customer due Diligence Monitoring in the Company
Department
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer Konstantīns Kozlovskis, RTU
Abstract Darba autors: Ilze Migliniece Darba tēma: Klientu izpētes uzraudzības procesa optimizēšana Komercsabiedrībā Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Bakalaura profesionālo studiju programmu “Finanšu inženierija” Darba zinātniskais vadītājs: Dr. sc. ing. profesors Andrejs Matvejevs Darba mērķis: Uzlabot uzņēmuma esošo klientu izpētes uzraudzības procesu, izstrādājot datu bāzi. Darbs sastāv no 3. daļām. Tā pirmajā daļā tiek teorētiski aprakstītas procesa uzlabošanas prakses, datu bāzes objekti un tās izstrāde, kā arī klientu izpētes uzraudzības nepieciešamība zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām. Otrajā daļā tiek aprakstīts un analizēts uzņēmuma esošais process, izstrādājot priekšlikumus tā uzlabošanai. Trešajā daļā tiek aprakstīts, kā tika izstrādāta datu bāze un kādi uzlabojumi procesā ir veikti. Papildus tiek novērtēts uzlabotais process, salīdzinot to ar process, kas uzņēmumā šobrīd tiek pielietots. Rezultātā ir izstrādāta datu bāze, kas paredzēta klientu izpētes uzraudzībai. Darbs kopumā izklāstīts 49 lappusēs, tajā iekļautas 24 attēli un 7 tabulas. Darbā izmantoti 14 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums.
Keywords Procesa optimizācija; Datu bāzes izveide; Klientu izpētes uzraudzības process
Keywords in English Process optimization; Development of database; Process of Customer Due Diligence monitoring
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 18:18:44