Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām''; diplomprojekts ''Dienesta viesnīcas būvniecība Kadagā''
Title in English ''Economical Comparison of Outside Constructive Wall Materials for Low Energy Buildings ''; Diploma Project ''Service Hotel Construction in Kadaga''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Baiba Gaujēna
Reviewer
Abstract Diplomdarbs sastāv no divām daļām – pētījuma daļas un inženierprojekta. Diplomdarba pētījuma daļas tēma ir “Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām” un inženierprojekta tēma ir “Dienesta viesnīcas būvniecība Kadagā”. Pētījuma daļā “Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām” tiek aprakstīti ārsienu konstruktīvie materiāli, to atbilstība un aprēķini atbilstoši zemas enerģijas patēriņa ēku prasībām, veikti siltumtehniskie aprēķini. Inženierprojekta daļā tiek aprakstīts ēkas konstruktīvais risinājums, apdares pielietojums, inženiertehniskais nodrošinājums, būvdarbu veikšanas organizācija, aprakstīti darba drošības, drošības tehnikas un apkārtējās vides aizsardzības jautājumi. Tika veikti ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini un galveno nesošo konstrukciju aprēķini un tāmju aprēķini. Inženierprojekta daļai ir izstrādāti tehniskie rasējumi un plāni uz A1 izmēra lapām. Lai varētu izstrādāt šo diplomprojektu, tika izpētīti dažādi Latvijā spēkā esoši normatīvie akti un standarti, kā arī konstrukciju aprēķinu literatūra un citi ar būvniecību saistīti literatūras avoti. Diplomdarbā dažādi dati tika apkopoti uz 151 lapām, 43 attēlā un 30 tabulās. Lai veiktu diplomdarba izstrādi tika izmantoti 33 literatūras avoti, kas iekļauti izmantotās literatūras sarakstā.
Keywords Ārsienu konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums zemas enerģijas patēriņa ēkām
Keywords in English Economical comparison of Outside Constructive wall Materials for Low Energy Buildings
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 14:02:11