Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Pamatzināšanu nozīme tulkošanas procesā
Title in English The Importance of Background Knowledge in the Translation Process
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Antra Roskoša, Dr.sc.admin., asociētā profesore
Abstract Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās Valodniecības institūta E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa studente Jūlija Spuriņa. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā autore analizē dažādus tulkotāja pamatzināšanu veidus, atsevišķi pievēršoties tādiem aspektiem kā intertekstualitāte un informativitāte, kas ir pamatzināšanu nepieciešamību ietekmējošie faktori tulkošanas procesā. Bez tam, autore analizē teksta mērķauditorijas pamatzināšanu līmeņa ietekmi un tulkošanas procesu, kā arī aplūko atsevišķus zināšanu vadīšanas aspektus. Teorētiskās daļas tēzes autore pamato ar piemēriem, tulkojot bakalaura darba ietvaros izvēlēto avottekstu. Praktiskā daļa ietver Ovena Hopkinsa grāmatas “Arhitektūras stili: Vizuālais ceļvedis” ("Architectural Styles: a Visual Guide") pirmo piecu nodaļu tulkojumu no angļu uz latviešu valodu. Bakalaura darbs sastāv no 170 lappusēm (kopā ar pielikumiem). Bakalaura darbs sastāv no 3 pielikumiem, kas ietver terminu sarakstus, avottekstu un P. Ņumarka kultūras kategorijas ar autores komentāriem un piemēriem. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 34 vienībām un 7 tiešsaistes vārdnīcām.
Keywords pamatzināšanas, intertekstualitāte, informativititāte
Keywords in English background knowledge, intertextuality, informativity
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 12:12:28