Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Nozīmes pārnese: metafora un metonīmija
Title in English Meaning Transfer: Metaphor and Metonymy
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Ivanova
Reviewer Larisa Iļinksa, Dr.philol., profesore
Abstract Anotācija Šī bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskas universitātes, Lietišķas valodniecības institūta 4. kursa studente Vita Logina. Bakalaura darba tēma ir „Nozīmes pārnese: metafora un metonīmija”. Bakalaura darbs satstāv no divām daļām: praktiskās un teoretiskās. Teoretiskajā daļā darba autors pēta metaforu un metonīmiju klasifikācijas, izmeklē tās funkcija. Darba autors ievēro tehniskā teksta tulkošanas procesu un sniedz noderīgus praktiskus padomus par dažādu tulkošanas metodes. Teorētiskā daļa tiek atbalstīta ar praktiskās daļas piemēriem, kas ietver Jimmy Soni, Rob Goodman rakstītās grāmatas „A Mind at Play: How Claude Shannon Invented the Information Age” tekstu tulkošanā telekomunikāciju jomā. Bakalaura darbs apjoms ir 100 lapas. Teorētiskajā daļā ir 30 lappuses un Praktiskā daļa 60 lappuses. Bakalaura darbā ir divas pielikumi: kontekstā lietoto terminu vārdnīca (100 ieraksti) un avota teksts (44 lapas). Literatūras sarakstā ir 26 iespiestas grāmatas, 9 interneta avotus un 5 tiešsaites vārdnīcas.
Keywords metafora, metonīmija, tulkošanas paņēmieni, telekomunikācija
Keywords in English metaphor, metonymy, translation methods, telecommunication
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 11:30:02