Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mašīntulkošana: priekšrocības un trūkumi.
Title in English Machine Translation: Advantages and Disadvantages.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Ivanova
Reviewer Larisa Iļinska
Abstract Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 4.kursa students Fazliddin Ismailov. Darba tēma ir “Mašīntulkošana: priekšrocības un trūkumi”. Bakalaura darbs ietver šādas daļas: ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, atsauču saraksts un divi pielikumi, kas ietver terminu glosāriju (100 vienības) un avota tekstu. Teorētiskajā daļā tiek apspriesti šādi jautājumi: mašīntulkošanas definīcija, mašīntulkošanas pieejas / tehnoloģijas, mašīntulkošanas veidi, mašīntulkošanas priekšrocības un trūkumi. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver tulkojumu no angļu valodas uz krievu valodu no avota teksta “Being Really Virtual, Immersive Natives and the Future of Virtual Reality” (sākot ar 3.5.1. Virtual and Cyber Worlds), ko uzrakstīja Franks Steinicke 2016. gadā. Bakalaura darba apjoms, izņemot divus pielikumus, ir 100 lappuses. Literatūras sarakstā ir 14 grāmatas un raksti, 4 tiešsaistes vārdnīcas un enciklopēdijas un 11 tiešsaistes informācijas avoti.
Keywords Mašīntulkošana, mašīntukošanas pieejas, priekšrocības, trūkumi, nākotnes perspektīvas
Keywords in English Machine translation, machine translation approches, advantages, disadvantages, future prospects
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 09:49:27