Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā.
Title in English Stylistic Devices in Technical Text Translation.
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Oksana Ivanova
Abstract Darba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes, Lietišķās valodniecības institūta students Azizakhon Alimova. Bakalura darba temats tiek balstīts uz tehniskās tulkošanas stiliskisajiem aspektiem, saukts "Stylistic Devices in Technical Translation(Tehniskās tulkošonas stilistiskie rīki)" telekomunikācijas jomā. Bakalaura darbs sastāv no trīs galvenajām daļām - teorētisko, analītisko un praktisko. Teorētiskajā daļā, autors aplūko un izsaka viedokli par atšķirīgām stila interpetācijām un izteiksmes veidiem kas saistās ar stilistikas rīkiem, kas atrodami avotos. Analītiskajā daļā, autors demonstrē atšķirīgus piemērus kā izteikšanās veidus un stilus kas ir biežāk sastopami vairāku stilu tekstos. Praktiskajā daļā tiek aplūkoti izaicinājumi un šķēršļi kurus šī darba autors sastapa kamēr strādāja ar avotiem. Autors izvēlējās Andrew McAfee grāmatu "Machine, Platform, Crowd" par labāko avota tekstu kā piemēru kombinēto stilu rakstībai. Bakalaura darbs sastāv no Ievada, Teorētiskās un Praktiskās daļas, kā arī Secinājumiem un trīs pielikumiem. Trīs pielikumi sevī satur abreviāciju un terminu apkopojumu, kā arī analizēto tekstu. Bakalaura rakstīšanas laikā autors anizēja informāciju no 23 grāmatām, 8 rakstiem, 5 online avotiem un 8 atšķirīgām vārdnīcām.
Keywords tehniskās tulkošanas stiliskisajiem aspektiem
Keywords in English Stylistic devices, style, stylistics, lexical, syntactical, aspects, expressive means, literary, dynamic approach, formal approach, stylistic coloring, hybrid, metaphor, personification,metonymy, irony, epithet, oxymoron, simile, hyperbole, euphemism, cliche', allusion, litotes, strategies, meaning
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 05.06.2019 07:15:03