Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Biodegradējoši polibutilēna sukcināta – nanofibrilētās celulozes un grafēna nanodaļiņu saturoši kompozīti un nanošķiedras
Title in English Biodegradable poly(butylene succinate) – nanofibrillated cellulose and graphene nanoplatelet composite blends and nanofibers
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Sergejs Gaidukovs
Reviewer Pāvels Onufrijevs
Abstract Maģistra darbā ir apskatīta vispārēja informācija par bioplastmasām, polibutilēna sukcinātu un elektrovērpšanas procesu. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par laika periodu 1999 – 2019. gads, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Wiley, ACS Publications, Springer, NCBI u.c., kā arī internetā atrodamos rakstus. Darba gaitā pēc divām dažādām metodēm ir izgatavoti 16 dažādi grafēna nanoplākšņu un modificētu celulozes nanošķiedru saturoši dažāda sastāva polibutilēna sukcināta kompozīti un ir pētītas to termomehāniskās, dielektriskās, termiskās, kvalitatīvās, un biodegradēšanas īpašības. Papildus izgatavoti 7 dažāda sastāva nanošķiedru kompozīti un ir pētītas to morfoloģiskās īpašības. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 113 lpp. Darbs satur 15 attēlus, 7 tabulas, 5 formulas, 43 pielikumus un tajā izmantoti 77 literatūras avoti.
Keywords bioplastmasas polibutilēna sukcināts nanoceluloze celulozes nanošķiedras nanofibrilētā celuloze grafēna nanoplāksnes nanodaļiņas elektrovērpšana biodegradēšana dinamiski mehāniskā analīze dielektriskā spektroskopija skenējošā elektronu mikroskopija diferenciāli skenējošā kalorimetrija termomehāniskā analīze termogravimetrija
Keywords in English bioplastics polybutylene succinate nanocellulose cellulose nanofibers nanofibrillated cellulose graphene nanoplatelets nanoparticles electrospinning biodegradation dynamic mechanical analysis dielectric spectroscopy scanning electron microscopy differential scanning calorimetry thermomechanical analysis thermogravimetry
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 22:52:22