Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Engineering Technology , Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Vēja turbīnas lāpstiņu projektēšana un analīze
Title in English Design and analysis of wind turbine blades
Department
Scientific advisor Ivo Vaicis
Reviewer I.Vīksne, docents, RTU
Abstract Ņemot vērā pēdējo divdesmit gadu pasaules mēroga tendenci – visu vēja turbīnu saražoto enerģijas daudzumu palielināt eksponenciāli, šobrīd arvien lielāku aktualitāti gūst vēja turbīnas. Lai gan horizontālās ass vēja turbīnas ir pasaulē komerciāli visplašāk pielietotās un faktiski saražo visvairāk enerģijas, manā izpratnē vertikālās ass vēja turbīnām arī ir gaidāms uzplaukums. Attīstoties enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijām, cilvēkiem radīsies vajadzība pēc vēja turbīnas, kas var neatkarīgi apgādāt mājsaimniecību. Manā izpratnē, dēļ savas specifikas tieši vertikālās ass vēja turbīnas spēlēs šo lomu. Bakalaura darba tēma ir vēja turbīnas lāpstiņu projektēšana un analīze. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt vertikālās ass vēja turbīnas lāpstiņas, vēja iedarbi uz tām, izstrādāt jaunu lāpstiņas profilu, mēģinot uzlabot lāpstiņas veiktspēju. Darba gaitā tiek aplūkoti fizikas likumi, kas apraksta vēja turbīnas darbības ierosmi, respektīvi, tiek izpētīti kādi spēki iedarbojas uz lāpstiņu. Tiek aplūkoti vertikālās ass vēja turbīnu veidi. Tiek veikts biežāk pielietoto vertikālās ass vēja turbīnu lāpstiņu profilu apkopojums un salīdzinājums izstrādājot testa modeli. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tiek izstrādāta unikāla dizaina vēja lāpstiņa priekš Darius H-tipa vēja turbīnas rotora, ar SolidWorks 2018 CAD programmas palīdzību. Bakalaura darbs sastāv no: 57 lpp., 44 formulām, 44 attēliem, 2 tabulām, 29 izmantotās literatūras avotiem un 11 pielikumiem.
Keywords vēja enerģija, vēja turbīna, vertikālās ass vēja turbīna, lāpstiņa
Keywords in English wind energy, wind turbine, vertical axis wind turbine, vawt, airfoil, blade
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 21:24:15