Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Nelielas jaudas katlumājas rekonstrukcijas variantu izvērtējums
Title in English The evaluation of reconstruction variants of a small capacity boiler house
Department
Scientific advisor Ivars Bekmanis
Reviewer Aivars Cers
Abstract Maģistra darbā ir salīdzināti trīs nelielas jaudas katlumājas rekonstrukcijas varianti: 1. – šķeldas jaudas palielināšana, uzstādot divus jaunus šķeldas ūdenssildāmos katlus; 2. – gāzes katlu lietderības koeficienta vērtības paaugstināšana, nomainot divus esošos gāzes ūdenssildāmos katlus uz mūsdienīgākiem; 3. – divu jaunu ūdenssildāmo kūdras granulu katlu uzstādīšana. Darba pirmajā sadaļā ir aprakstīta katla siltuma bilances aprēķināšanas metode, siltuma zudumi un to mazināšanas pasākumi. Ir veikta trīs kurināmo veidu izmantošanas analīze (šķelda, dabasgāze, kūdras granulas). Darba otrajā sadaļā ir aprakstīta Jēkabpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēma, tās stāvoklis un attīstības perspektīvas, pētāmās katlumājas galveno tehnoloģisko iekārtu tehniskie parametri. Trešajā sadaļā ir izvērtēti katlumājas rekonstrukcijas varianti, piemeklētas piemērotas iekārtas un precizētas paredzamās izmaksas. Ir noteikti rekonstrukcijas variantu NPV, IRR un atmaksāšanās periodi, kā arī aprēķināti siltumenerģijas ražošanas tarifi. Turklāt no tehniskā un ekonomiskā viedokļa ir izvērtēta fotoelektrisko moduļu uzstādīšanas iespēja katlumājas elektroenerģijas pašpatēriņa daļējai segšanai. Darba praktisko nozīmi veido SIA „Jēkabpils siltums” iespēja izmantot iegūtos rezultātus, lai pieņemtu lēmumu par iespējamiem pētāmās katlumājas rekonstrukcijas variantiem, kā arī par citu nelielas jaudas katlumāju rekonstrukciju.
Keywords rekonstrukcija, katlumāja, efektivitāte, šķelda, dabasgāze, kūdras granulas, atjaunojamie energoresursi, šķeldas ūdenssildāmais katls, gāzes ūdenssildāmais katls, kūdras granulu ūdenssildāmais katls, NPV, IRR, atmaksāšanās periods, siltumenerģijas ražošanas tarifs, fotoelektriskais modulis, enerģijas taupīšana
Keywords in English reconstruction, boiler house, efficiency, wood chips, natural gas, peat pellets, renewable energy resources, wood chip hot water boiler, gas hot water boiler, peat pellet hot water boiler, NPV, IRR, payback period, heat production tariff, photoelectric module, energy saving
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 20:50:59