Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Personāla motivācijas pilnveidošana VAS “Latvijas Pasts”"
Title in English "Enhancement of Human Resource Motivation at JSC “Latvijas Pasts”"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sandra Zelča
Reviewer Iveta Ozoliņa-Ozola, Dr.oec, RTU IUV katedra, docents
Abstract Maģistra darba autors: Anna Zīle Maģistra darba zinātniskais vadītājs: MBA Sandra Zelča Maģistra darba temats: Personāla motivācijas pilnveidošana VAS „Latvijas Pasts” Maģistrs rakstīts latviešu valodā, ko veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 133 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 10 tabulas un 4 formulas. Izmantotās literatūras sarakstā iekļauti 46 latviešu valodā un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 30 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā sniegts personāla politikas jēdziens un tā skaidrojums, sniegta personāla mainības definīcija un tās loma sekmīgā uzņēmējdarbībā, sniegts personāla motivācijas jēdziena un motivācijas teoriju raksturojums un personāla motivācijas ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. Analītiskajā daļā apkopota informācija par pasta pakalpojumu nozares raksturojumu, nodarbinātības raksturojumu un izaicinājumus pasta pakalpojumu nozarē, darbinieku mainības samazināšanā un VAS „Latvijas Pasts” personāla motivācijas sistēmas analīzi. Praktiskajā daļā apkopota darbinieku mainības analīze, priekšlikumu izstrāde personāla motivācijas uzlabošanai VAS „Latvijas Pasts”, atalgojuma sistēmas un veselības polises pilnveidošana, karjeras plānošanas un apmācību sistēmas ieviešana, darba apstākļu un slodzes līdzsvarošana un ekonomiskā pamatojuma izstrāde priekšlikumu ieviešanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Zīle A., (2019). Personāla motivācijas pilnveidošana VAS „Latvijas Pasts”. Maģistra darbs. Rīga: RTU, SPN IEVF, maģistra profesionālā programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 133 lpp.
Keywords personāla politika, personāla motivācija, personāla mainība, VAS "Latvijas Pasts"
Keywords in English personnel policy, personnel motivation, staff turnover, SJSC "Latvijas Pasts"
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 19:46:37