Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Drošības nosacījumu analīze un pilnveide inženiertehnisko tīklu izbūves darbos
Title in English Analysis of Safety Conditions in Construction Works of Engineering Utilities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Kaspars Pielēns-Pelēns, kompetentais darba aizsardzības speciālists, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba temats “Drošības nosacījumu analīze inženiertehnisko tīklu izbūves darbos”. Maģistra darbs tika izstrādāts trīs daļas: teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa. Maģistra darba teorētiskajā daļa tika izvērtēti pastāvošie normatīvie akti, kas saistīti ar zemes būvju (būvbedres, tranšejas) un inženierkomunikāciju tīklu (elektro- un apgaismes kabeļu izbūve, komunikāciju kabeļu, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumtīklu sistēmu izbūves darbi zemes klātnē) būvniecību, izvērtēta dažādu projektu dokumentācija. Maģistra darba analītiskajā daļā - tika analizēti normatīvo aktu un prakses standartu prasības, to ievērošanas aspektus gan dokumentāli - projektu dokumentācijā, instrukcijās, gan praksē - analizējot praktiskos izbūves darbu procesus. Apskatīti un analizēti problēmjautājumi, tādi kā – būves dziļumi, nostiprinājumi, to pielietošana, atbilstoša aprīkojuma izvēles aspekti, kas saistīti ar prasību ievērošanu ikdienas darbībā, attiecināmi uz darbu organizāciju un strādājošo fizisko drošību tranšejās un citās dziļās būvbedrēs. Tika veikta dokumentu, publikāciju, negadījumu statistikas analīze par saistošo tēmu. Pētījuma laikā ir veikta būvobjektu apsekošana, veikta darbinieku anketēšana un intervēšana. Tika pētīts uzņēmuma darba aizsardzības plāns un tā īstenošana. Maģistra darba praktiskā daļā - Praktiskā būvdarbu novērošana un fiksēšana. Apkopojot visu informāciju, ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par būvlaukuma ierīkošanas un būvdarbu organizācijas kontroles sistēmas ieviešanu un uzraudzību, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu kontroles sistēmas izveidi uzņēmumā. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti darba aizsardzības informatīvie materiāli. Eiropas Savienības un Latvijas Republikas statistikas dati, mācību grāmatas, interneta resursi, maģistra darba ietvaros veikta anketēšana. Maģistra darbs izpildīts uz 89 lapām. Maģistra darbs satur 35 attēlus, 8 tabulas un 2 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords drošibas nosacījumu analīze, inženeirtehniskie tīkli,
Keywords in English analysis of safety conditions,engineering utilities
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 18:11:09