Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Ķīmiski šķērssaistītu ε-polilizīna/hialuronskābes un hidroksilapatīta kompozīthidrogēlu in situ sintēze
Title in English In situ synthesis of chemically cross-linked ε-polylysine/hyaluronic acid and hydroxyapatite composite hydrogels
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristīne Šalma-Ancāne
Reviewer Sergejs Gaidukovs
Abstract Bakalaurā darbā tiek aprakstīta metode hidroksilaptītu saturoša ɛ-polilizīna un hialuronskābes kopolimēra iegūšanai ar masas attiecību 50:50 masas%. Tiek aprakstīti in situ sintēzes mehānismi un apstākļi, kā ari iegūto kompozīthidrogēlu molekulārā struktūra, fāžu sastāvs, morfoloģija, gēla frakcijas pētījumi un uzbriešanas uzvedība, izmantojot instrumentālās analīzes metodes. Literatūras apskatā apkopota informācija par hidrogēliem, to īpašībām un pielietojumu biomedicīnā, ɛ-polilizīnu, hialuronskābi un hidroksilapatītu kā kompozīthidrogēlu komponentēm. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1974. līdz 2019.gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 58 lpp., 24 attēlus, 7 tabulas, darbā izmantoti 81 literatūras avoti.
Keywords ɛ-POLILIZĪNS, HIALURONSKĀBE, HIDROKSILAPATĪTS, KOMPOZĪTHIDROGĒLI, IN SITU SINTĒZE, ĶĪMISKĀ ŠĶĒRSSAISTĪŠANA
Keywords in English ɛ-POLYLYSINE, HYALURONIC ACID, HYDROXYAPATITE, COMPOSITE HYDROGELS, IN SITU SYNTHESIS, CHEMICAL CROSS-LINKING
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 14:55:40