Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Fosfātu kvantitatīva noteikšana matricās ar paaugstinātu sāļu saturu
Title in English Phosphate assay in matrices with increased salt concentration
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Daina Kalniņa
Reviewer Indulis Stikāns
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, rezultātu izvērtējumu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu, kā arī pielikumus. Darbā izmantota RTU Zinātniskās bibliotēkas pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes. Darbā apskatīti literatūras avoti angļu valodā, kas izdoti no 1942. līdz 2018. gadam. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par fosfora ķīmiju un dabas cikliem, fosfora izmantošanu, fosforu cietajās, dūņu un ūdens matricās, fosfora noteikšanas metodēm ūdens matricās. Darba eksperimentālajā daļā pētīta sāļu ietekme uz fosfāta jonu noteikšanu ar amonija molibdāta spektrofotometrisko metodi ūdens šķīdumos Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 63 lappuses, 14 attēlus, 10 tabulas un 2 pielikumus, darbā izmantoti 67 avoti.
Keywords FOSFORS, FOSFĀTA JONS, ORTOFOSFĀTS, AMONIJA MOLIBDĀTA SPEKTROFOTOMETRISKĀ METODE, MATRICAS AR PAAUGSTINĀTU SĀĻU SATURU
Keywords in English PHOSPHORUS, PHOSPHATE ION, ORTHOPHOSPHATE, AMMONIUM MOLYBDATE SPECTROMETRIC METHOD, MATRICES WITH HIGH SALT CONTENT
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 14:17:00