Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Sensoru matrica apģērba lielumatbilstības novērtējumam
Title in English Sensor matrix for clothing fit evaluation
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Inga Dāboliņa
Reviewer Prof. Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
Abstract Liene SILIŅA Sensoru matrica apģērba lielumatbilstības novērtējumam [Maģistra darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga: 2019, 76 lpp. Maģistra darbs sastāv no 4 pamatnodaļām, ievada un secinājumiem. Ievadā sniegts ieskats darba tēmā, formulēti darba mērķi un veicamie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā aplūkots apģērba lielumatbilstības jēdziens un ar tā definēšanu saistītā problemātika. Izpētītas visbiežāk izmantotās apģērba lielumatbilstības subjektīvās un objektīvās novērtēšanas metodes, kā arī sniegts ieskats par apģērba konstruktīvajiem defektiem, to cēloņiem un novēršanas iespējām. Darba otrajā nodaļā analizēti lielumatbilstības noteikšanas kritēriji, raugoties no cilvēka komforta, valkājot apģērbu, viedokļa. Aplūkotas un analizētas pētījumu standartizētās metodes. Pētīta apģērba radītā spiediena ietekme uz cilvēka komfortu un noteiktas spiediena komforta robežas. Trešajā nodaļā analizētas plašāk lietoto apģērba lielumatbilstības metožu priekšrocības un trūkumi. Izstrādāts praktisks eksperiments, izgatavots jakas prototips izmēra atbilstības un konstrukcijas kvalitātes novērtēšanai, kā arī meklēti alternatīvi risinājumi lielumatbilstības novērtēšanai. Apkopoti rezultāti un veikts metožu salīdzinājums. Ceturtajā nodaļā dots darba praktiskās daļas apraksts – daudzpunktu sinhronas mērīšanas spiediena sensoru matricas prototipa izstrādes un aprobācijas etapi, iegūto rezultātu apkopojums un analīze. Sniegts ieskats turpmākajos pētījumos un sistēmas pilnveidošanas iespējās. Darba apjoms – 76 lpp. pamatdaļās, darbā ir 30 attēli, 7 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 73 vienumus.
Keywords Apģērba lielumatbilstība, lielumatbilstības novērtēšanas metodes, cilvēka komforts, sensori
Keywords in English Clothing Fit, Fit Evaluation Methods, Clothing Comfort, Sensors
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 11:44:51