Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Arhitektūras izveide un novērtēšana latviešu mūzikas portālam
Title in English Architecture Design and Review for the Latvian Music Website
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izveidot latviešu mūzikas portāla arhitektūras shēmu un veikt tās vienkāršu ekonomisko novērtējumu. Mērķa sasniegšanai definēti vairāki uzdevumi. Pirmais uzdevums ir veikt straumēšanas un digitālās mūzikas pārdošanas servisu funkciju analīzi un tehnoloģisko risinājumu identificēšanu. Analīzes un risinājumu identificēšanas rezultātā izveidots izveidojamā mūzikas portāla arhitektūras prasību apraksts. Darbs turpinās ar literatūras apskatu, kurā aplūkotas metodes straumēšanas un mērogošanas nodrošināšanai portālos. Tāpat literatūras apskatā meklētas metodes rekomendāciju sistēmas īstenošanai portālos. Tālāk veikts straumēšanas un mērogojamības izveidošanas aspektu un metožu apkopojums un novērtējums, pēc kura atbilstošākās metodes izmantotas latviešu mūzikas portāla arhitektūras izveidošanā. Izveidotajai arhitektūrai veikts vienkāršais ekonomiskais novērtējums. Darbā iegūta latviešu mūzikas portāla arhitektūras shēma, kura izmanto Amazon Web Services piedāvātos mākoņpakalpojumus. Darbā piedāvātās shēmas ekonomiskais novērtējums parāda, ka izmantotā pieeja ir ekonomiski pamatota, un šo ir vērts veikt detalizētāku izpēti. Latviešu mūzikas portāla darbību var nodrošināt, ja to izmanto vairāk par 472 lietotājiem. Darba apjoms - 98 lpp., 2 tabulas, 45 attēli un 1 pielikums.
Keywords Latviešu mūzikas portāls, arhitektūra, straumēšana, mērogošana
Keywords in English Latvian music website, architecture, streaming, scalability
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 01:44:03