Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Biznesa modeļa izveide jaunam elektroenerģijas risinājumu konsultatīvajam uzņēmumam Latvijā
Title in English Development of a Business Model for a New Electrical Energy Solution Consultancy Firm in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Cimdiņš
Reviewer
Abstract Meiers A.: Biznesa modeļa izveide jaunam elektroenerģijas risinājumu konsultatīvajam uzņēmumam Latvijā. A. Meiers, U. Cimdiņš. – Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019. - 89 lpp. Arvien biežāk tiek runāts par energoefektivitāti Latvijā, Eiropā un pasaulē - elektroenrģijas, siltumenerģijas un transporta jomā. Tomēr ne visa Latvijas sabiedrības daļa ir pietiekami zinoša energoefektīvo risinājumu pielietošanā mājsaimniecībā, būvniecībā un uzņēmējdarbībā. Iepzīstoties ar sabiedrisko mēdiju sniegto informāciju par paterētās elektrības rēķiniem, ir redzams, ka liela sabiedrības daļa ir sašutusi par radušos situāciju, un tai ir nepieciešamas konsultācijas iespējamai problēmas risināšanai. Darba mērķis, ir izstrādāt biznesa modeli jaunam energoefektivitātes konsultatīvajam uzņēmumam. Lai sasniegtu darba mērķi tika izvirzīti darba uzdevumi: Iepazīties ar literatūru par uzņēmējdarbības veidiem, nodokļu politku, reģistrāciju, jaunu uzņēmumu atbalsta un attīstības iespējām, konsultatīviem birojiem, biznesa modeļu veidiem, biznesa modeļa izvēli, bizenesa modeļu kartēm; veikt mārketinga pētījumu iesaistot potenciālos klientus; izveidot uzņēmuma biznesa modeli un attīstības plānu; veikt finanšu analīzi un risku analīzi. Izmantotie avoti: grāmatas, zinātniskās publikācijas, žurnāli, statistikas dati, intervijas, interneta resursi. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi, pielikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauts 26 attēli, 25 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 104 avoti angļu un latviešu valodās. Darbam pievienoti 6 pielikumi.
Keywords Biznesa uzsākšana, biznesa modelis, konsultāciju firma, energoefektivitāte, elektroapgāde
Keywords in English starting a new business, strategy, development, consultancy firms, marketing, power industry and energy efficiency.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 01:11:03