Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotas vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanas pasākumu salīdzinoša analīze Baltijas valstīs”
Title in English “Comparative Analysis of Measures to Combat Value Added Tax Fraud in the Baltic States”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba nosaukums “Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanas pasākumu salīdzinoša analīze Baltijas valstīs.” Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) ir viens no galvenajiem nodokļiem Baltijas valstu nodokļu sistēmā. Pēc Baltijas valstu iestāšanas Eiropas Savienībā (ES) nodokļu krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešana kļuva īpaši aktuāla. Tieši PVN ir pakļauts lielākam krāpšanas riskam, savas īpašas piemērošanas dēļ. Lai cīnītos ar PVN krāpšanu katrā valstī, ir izstrādāts speciālo pasākumu kopums. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tika aprakstīti teorētiski aspekti, dots jēdziena PVN skaidrojums, būtība, elementi, tiesiskais regulējums, klasificēti un identificēti krāpšanas veidi. Apkopota informācija par ES veiktajiem PVN krāpšanas apkarošanas pasākumiem. Otrajā daļā autore izmantojot kvantitatīvo kritēriju sistēmu, novērtējā Baltijas valstu PVN krāpšanas apkarošanas sistēmas efektivitāti. Apskatīti tādi svarīgi kritēriji, kā nodokļu ieņēmumu struktūra, PVN plaisa, nodokļu parādu apmēri. Trešajā daļā ir veikta Baltijas valstu PVN krāpšanas apkarošanas pasākumu izpētē, ar mērķi, veikt uzlabojumus Latvijas pasākumos. Autore analizēja Baltijas valstu nodokļu administrācijas darbību, starptautisko sadarbību, PVN īpašā režīma piemērošanu un administratīvus pasākumus. Darbs sastāv no 87 lpp. Darbā ir iekļauti: 22 attēli, 15 tabulas, 2 pielikumi. Ir formulēti 26 secinājumi un autore izstrādāja 6 priekšlikumus.
Keywords Pievienotas vērtības nodoklis, krāpšana, administratīvie pasākumi, plaisa, starptautiska sadarbība
Keywords in English Value-added tax, fraud, administrative measures, gap, international cooperation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 22:30:40