Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Pieaugušu pacientu saņemtās dozas konvencionālās rentgendiagnostikas izmeklējumos Latvijā
Title in English Adult patient doses in conventional x-ray diagnostic examinations in Latvia
Department
Scientific advisor Ainārs Āboltiņš
Reviewer Maksims Poļakovs, SIA Inlab valdes priekšsēd.
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt pieaugušu pacientu saņemtās dozas konvencionālās rentgendiagnostikas izmeklējumos Latvijā. Izvērtēti dozu atšķirību iemesli dažādās ārstniecības iestādēs, kā arī rekomendēti Latvijas situācijai atbilstoši diagnostikas standartlīmeņi konvencionālajā rentgendiagnostikā. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, dozu analīzes metodikas apraksta, dozu analīzes un secinājumiem. Darba rezultātā ir izvērtētas pieaugušu pacientu saņemtās dozas konvencionālās rentgendiagnostikas izmeklējumos Latvijā, analizētu iespējamie dozu atšķirību iemesli, kā arī rekomendēti Latvijas situācijai atbilstoši diagnostikas standartlīmeņi. Maģistra darbs satur 27 tabulas, 37 attēlus, 2 pielikumus. Maģistra darba apjoms ar pielikumiem ir 87 lappuses, darba izstrādei tika izmantots 41 literatūras avots.
Keywords Rentgendiagnostika, doza, efektīvā doza, pacienti, diagnostikas standartlīmeņi
Keywords in English X-ray diagnostic, dose, effective dose, patients, diagnostic reference levels
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 15:07:48