Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Hibrīdie projektu vadības metodoloģiju modeļi
Title in English Hybrid Project Management Methodologies
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Lauma Jokste
Reviewer Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Abstract Darba teorētiskajā daļā ir veikts projektu vadības industrijas apskats, apkopotas septiņas projektu vadības metodoloģijas, kuras darba autore ir sagrupējusi tradicionālajās metodoloģijās un spējās izstrādes pieejās, kā arī veikts literatūras apskats par nozarē esošajiem hibrīdajiem projektu vadības metodoloģiju modeļiem. Darba analītiskajā daļā tiek plānota industrijas aptauja par populārākajām projektu vadības metodoloģijām un to raksturojošajiem elementiem. Balstoties uz veikto aptauju darba praktiskajā daļā tiek izvērtēti iegūtie rezultāti katrai metodoloģijai atsevišķi un veidoti hibrīdie veiksmes modeļi, apvienojot divu vai vairāku apskatīto metodoloģiju elementus. Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorijas daļa, pētījuma plānošanas daļa, rezultātu apskats un analīze, secinājumi. Darba mērķi bija analizēt teoriju par hibrīdajiem projektu vadības modeļiem un izpētīt to pielietojumu IT nozarē Latvijā. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 60 literatūras avotiem angļu valodā. Bakalaura darba izstrādes laikā tika izmantoti Google Scholar datu bāzē pieejamie zinātniskie raksti, laikraksti, interneta forumi un blogi.
Keywords Projektu vadība, projektu vadības metodoloģijas, hibrīdie projektu vadības metodoloģiju modeļi
Keywords in English Project management, project management methodologies, hybrid project management methodology models
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 15:02:09