Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Fosfātu jonu noteikšanas metodes izstrāde, validācija un pielietojamības pārbaude kalcija fosfātus saturošos biomateriālos
Title in English Development and validation of analytical procedure for determination of phosphate ion content in solutions and verification of method reproducibility on calcium phosphate biomaterials
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dagnija Loča
Reviewer Vitālijs Rjabovs
Abstract Bakalaura darba ietvaros izstrādāta un validēta spektrofotometriskā fosfāta jonu noteikšanas metode. Literatūras apskatā apkopota informācija par kaulu un tā uzbūvi, sīkāk apskatot kaula sastāvā esošos jonus un to funkcijas. Tāpat darbā apskatīti kalcija fosfāta biomateriāli, kurus izmanto dabīgo kaulaudu reģenerācijai, ka arī dažādas analītiskās fosfāta jonu noteikšanas metodes. Fosfāta jonu (PO43-) koncentrācijas noteikšanai ūdens šķīdumos, izmantota UV- VIS spektrofotometriskā metode pie viļņa garuma λ = 460 nm. Metodes validācijas gaitā novērtēts metodes specifiskums, linearitāte, robustums, precizitāte, pareizība, standartšķīdumu stabilitāte laikā, noteiktas fosfāta jonu drošas koncentrācijas aprēķināšanas un noteikšanas robežas, kā arī novērtēts CaO matricas efekts uz izstrādātās metodes specifiskumu, precizitāti un atgūstamību. Izstrādātās metodes pielietojamība novērtēta, nosakot fosfāta jonu saturu kalcija fosfātus saturošos biomateriālos. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1937. līdz 2019. gadam, izmantojot zinātniskās datu bāzes, zinātniskās grāmatas un interneta resursus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 65 lpp. Darbs satur 21 attēlus, 25 tabulas un tajā izmantoti 64 literatūras avoti.
Keywords KAULS, FOSFĀTA JONI, NOTEIKŠANAS METODE, BIOMATERIĀLI
Keywords in English BONE, PHOSPHATE IONS, DETERMINATION METHOD, BIOMATERIALS
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 14:16:14