Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazumtirdzniecības uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Financial stability improvement project in a retail company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Docente Tatjana Mavrenko, Banku Augstskola
Abstract Darba mērķis ir izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanai. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 76 lapas. Darbā ir 23 tabulas, 22 attēli, 12 formulas, 45 literatūras avoti un 19 pielikumi. Darbā autore apraksta uzņēmuma finansiālās stabilitātes rādītājus un veic to novērtējumu, izmantojot finansiālā stāvokļa indeksu. Tiek veikta nozares un konkurentu finansiālās stabilitātes rādītāju un to ietekmējošo faktoru analīze un ekspertu intervija. Darba turpinājumā, balstoties uz novērotajām tendencēm tiek prognozēti uzņēmuma finanšu rādītāji nākamajam pārskata periodam, un izveidots modelis ar plānotajām bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina izmaiņām. No iegūtā modeļa tiek veikts atkārtots uzņēmuma finansiālās stabilitātes indeksa un tā rādītāju novērtējums. Priekšlikumu rezultātā uzņēmuma finansiālā stabilitāte uzlabojusies. Pēc priekšlikumu ieviešanas, novērojams neto apgrozījuma pieaugums 3% apmērā, un peļņas pieaugums 39% apmērā, kas uzņēmumam palīdz novērst galveno konstatēto finansiālās stabilitātes risku - naudas līdzekļu trūkumu. Pašu kapitāla atdeve pieaugusi par 15%, pārdošanas pieauguma temps pret 2018. gadu pieaudzis par 18%, uzrādot labāko pārdošanas pieauguma tempu kopš 2015. pārskata gada. Rentabilitātes rādītājs pieaudzis par 20% pret 2019. gadā prognozēto rādītāju, starpseguma likviditātes koeficients uzlabojies par 35%, absolūtās likviditātes koeficients uzlabotos par 15%, un kopējās likviditātes koeficients uzlabotos par 15%. Pēc JEL klasifikatora temats atbilst sadaļai G32. Atslēgas vārdi: finanšu analīze, maksātspēja, finanšu stabilitāte, metodes finanšu analīzei, uzņēmuma finansiālās stabilitātes analīze. Balode, L. (2019) Mazumtirdzniecības uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts. L. Balode, N. Lāce.- Rīga: RTU, UIVI UFEK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 76 lpp.
Keywords finanšu analīze, maksātspēja, finanšu stabilitāte, metodes finanšu analīzei, uzņēmuma finansiālās stabilitātes analīze.
Keywords in English financial analysis, solvency, financial stability, methods for financial analysis, analysis of financial stability of the company.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 11:26:36