Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Liepājas reģiona elektrisko tīklu optimizācija"
Title in English "Electric networks optimization in Liepaja region"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Nikolajs Breners
Reviewer Svetlana Guseva
Abstract Maģistra darbā ir apskatītas reģionālas elektroapgādes sistēmas, to tehniskais stāvoklis, konstruktīvais izpildījums, kā arī pamatprasības pilsētas elektroapgādes sistēmai. Apskatīta esošā Liepājas reģiona elektroapgādes sistēma un Liepājas pilsētas elektroapgāde. Noteiktas optimālās 110 kV transformatoru apakšstaciju jaudas pilsētā. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir doti pilsētas elektroapgādes sistēmas galvenās sastāvdaļas, uzdevumi un izbūves principi. Otrajā nodaļā ir noteikti Liepājas elektrotīkla galvenie elementi un to parametri, kā arī attīstības virzieni. Šajā nodaļā ir sniegts apraksts par Liepājas reģiona pielietoto transformatoru, gaisvadu līniju galvenajām konstrukcijām un biežāk pielietoto kabeļu, un vadu tipi. Trešajā nodaļā tiek veikta analīze par ārvalstu lielo pilsētu elektroapgādes sistēmas izbūves principiem. Ceturtajā nodaļā noskaidrotas optimālas transformatoru jaudas un transformatoru apakšstacijas optimālas apkalpes zonas noteikšanas metodēm. Piektajā nodaļā tiek veikti transformatoru jaudas un apkalpes zonas rādiusa aprēķināšana ar dažādiem transformatoru parametriem. Darba nobeigumā tiek sagatavoti secinājumi. Darba kopapjoms ir 80 lapaspuses, tas satur 41 attēls un 6 tabulas, tajā ir atsauces uz 16 informācijas avotiem.
Keywords Lelda
Keywords in English Power supply systems
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 08:20:08