Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Apakšstacijas rekonstrukcijas un tās beigu posma norises analīze"
Title in English "Substation reconstruction and its final stage analysis"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Laila Zemīte
Reviewer Nikolajs Breners
Abstract Apakšstaciju rekonstrukcija un būvēšana ir neatņemama energosistēmas uzturēšanas un jaunu tehnoloģiju ieviešanas sastāvdaļa, kā arī, palielinoties jaudas pieprasījumam, apakšstacijās ir jāuzlabo tranzīta jaudu caurlaides spēja. Ir svarīgi izprast nepieciešamo apjomu un resursu darbu izpildei, kā arī neapmaldīties likumdošanā, kas dažbrīd var likties plaša un mulsinoša. Pēc pieejamās informācijas apkopojums par apakšstaciju rekonstrukcijas nodošanu ekspluatācijā gaitu un nepieciešamo dokumentāciju pēdējā laikā nav tikusi veikta. Sevišķas izmaiņas dokumentācijā un tās apritē tika ieviestas pēc Būvniecības likuma grozījumu pieņemšanas, ko var saistīt ar Zolitūdes traģēdijas seku ieviešanu. Jaunajos noteikumos ir vairākas priekšrocības, tomēr pati dokumentācijas gaita ir sarežģīta un komplicēta, kas ir aprakstīts šajā darbā tālāk. Sevišķs uzsvars tiek veltīts likumiem un reglamentējošiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodotas apakšstacijas ēkas un sadalietaises. Šajā darbā tiks apskatīti arī augstsprieguma apakšstaciju iedalījumi, tās primārās iekārtas, apakšstacijas rekonstrukcijas pamatojums un izvērtēšanas kārtība, sagaidāmais kalpošanas ilgums pēc rekonstrukcijas. Darba rezultāti parāda apkopotu informāciju par nepieciešamajām darbībām apakšstacijas nodošanai ekspluatācijā, attiecīgo pārbaužu komisiju prasības, dažādu risku novērtējums un izveidota vadlīniju shēma ar svarīgākajiem etapiem nodošanas ekspluatācijā procesā. Darbs satur 68 lapaspuses, 32 attēlus, 2 tabulas un 19 informācijas avotus un 10 pielikumus. Atslēgas vārdi: augstspriegums, apakšstacija, iekārtas, energosistēma, būvniecības likums.
Keywords Augstspriegums, apakšstacija, iekārtas, energosistēma, būvniecības likums.
Keywords in English High voltage, substation, equipment, power system, construction law.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.06.2019 07:33:53