Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Servisa kvalitātes faktori Latvijas ēdināšanas nozarē
Title in English Service Quality Factors in Latvian Catering Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jeļena Titko
Reviewer
Abstract Anna Korvena-Kosakovska. Maģistra darbs. Servisa kvalitātes faktori Latvijas ēdināšanas nozarē – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, BALTECH Studiju Centrs, Maģistra programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019.g. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 80 lapaspuses (neieskaitot pielikumus). Maģistra darbs sastāv no: Ievads, Analītiskā daļa, Pētījuma metodoloģija, Pētījuma rezultāti, Secinājumi un rekomendācijas, Literatūras saraksts. Darbs satur 23 tabulas un 24 attēlus. Literatūras saraksts ietver 94 informācijas avotus un ir darbā 6 pielikumi. Pētījuma aktualitāte: Lai bizness attīstītos un būtu konkurētspējīgs tirgū, ir jānodrošina augsts servisa kvalitātes līmenis un jāapmierina klienta velmes. Tā kā Latvijas ēdināšanas nozares tirgū ir augsta konkurence, ir svarīgi saprast kādi ir galveni servisa kvalitātes elementi, kuri ir būtiski Latvijas klientam; kas var sabojāt klienta priekšstatu par uzņēmumu un vai atšķīrās klientu prasības pret ēdināšanas servisu nozarē atkarībā no dzimuma un dzīvesvietas. Pētījuma mērķis: identificēt galvenos servisa kvalitātes faktorus Latvijas ēdināšanas nozarē. Pētījuma metodes: Lai iegūtu datus, tika veiktas literatūras analīze, sekundāro datu analīze (statistika) un aptauja. Lai pārbaudītu autora izstrādātas anketas ticamību, tika veikts pazīmju iekšējā nepretrunīguma tests, ar Kronbaha α koeficientu. Iegūto datu apstrādei tika veikti grafiskā analīze, trenda analīze, frekvences analīze, ierindošana, korelācijas analīze un daudzdimensiju analīze (PCA). Datu apstrāde tika veikta ar MS Excel un IBM SPSS rīkiem. Pētījuma rezultāti: Ir izstrādāta jauna vērtēšanas metode (anketa), ar kuras palīdzību ir iespējams novērtēt pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar Latvijas ēdināšanas nozares servisa kvalitāti. Kā arī tika izstrādāts Latvijas ēdināšanas nozares sniegto pakalpojumu kvalitātes modelis, kas prioritāri sagrupē servisa pakalpojumu kvalitātes elementus atbilstoši Latvijas klientu prasībām.
Keywords servisa kvalitāte, ēdināšanas nozare, klientu apmierinātība
Keywords in English service quality, catering, food service, customer satisfaction
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 02.06.2019 15:22:48