Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Vektorizētu karšu pētīšana un prototipa izstrāde projektam Cemety
Title in English Tile-Based Map Research and Prototype Development for Project Cemety
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Natālija Prokofjeva
Reviewer Vadims Žuravļovs, Dr.sc.ing., Accenture Latvia, projektu vadītājs
Abstract Bakalaura darbs veltīts pašreizējās Cemety kartes risinājuma, vektorizētu karšu un to izstrādes rīku izpētei, kā arī, izmantojot iegūto informāciju, Cemety sistēmai paredzēta vektorizētas kartes prototipa izstrādei, kas uzlabotu esošā kartes risinājuma ātrdarbību. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: informācijas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu apkopošanai; sistēmas Cemety kartes risinājuma un vektorizētu karšu izpētei; populārāko kartēšanas rīku izpētei un salīdzināšanai; Cemety sistēmai paredzēta vektorizētas kartes prototipa izstrādei; izstrādātā prototipa salīdzināšanai ar pašreizējo Cemety kartes risinājumu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām un secinājumiem. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, kā arī formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta ģeogrāfiskās informācijas sistēma un tās galvenie aspekti – koordinātu sistēmas, projekcijas un to pieņemtie standarti, kā arī rastra un vektoru ģeogrāfisko datu attēlojumu tipi. Otrajā nodaļā ir aprakstītas kapsētu digitalizācijas sistēmas Cemety lietotājiem pieejamās sadaļas un tajās attēlotās kartes, kā arī kartes risinājumam pielietotās tehnoloģijas un kartē īstenotie datu slāņi. Trešā nodaļa veltīta vektorizētu karšu un to kartēšanas rīku izpētei. Tiek aprakstīti trīs populārākie kartēšanas rīki un veikta to salīdzināšana, pēc izstrādātājiem un klientiem svarīgiem kritērijiem. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīta prototipa izstrāde. Šī nodaļa satur informāciju par prototipā pielietotajām programmatūrām un rīkiem, izveidoto datu bāzi, programmatūras izstrādi, izveidotās kartes pārskatu, realizētajiem datu slāņiem un kartē realizētajām funkcijām. Piektā nodaļa veltīta izstrādātā prototipa salīdzināšanai ar pašreizējo Cemety kartes risinājumu, veicot piecus eksperimentus abos kartēšanas risinājumos un uzņemot laiku, kas tiek patērēts veicot dažādas darbības kartē. Darba pamattekstā ir 56 lappuses, 43 attēli, 7 tabulas, 25 izmantoto literatūras avotu un 3 pielikumi.
Keywords ģeogrāfiska informācijas sistēma, interaktīva karte, vektori, Cemety, Leaflet
Keywords in English geographic information system, interactive map, vectors, Cemety, Leaflet
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 02.06.2019 12:08:23