Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "SIA “ABB” digitālās mārketinga stratēģijas pilnveide"
Title in English "Elaboration of Digital Marketing Strategy for “ABB” Ltd."
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ervīns Butkevičs
Reviewer Rita Greitāne, Dr.oec., RTU IUV katedra, docents
Abstract Maģistra darba autors: Vasilijs Marčuks Maģistra darba zinātniskais vadītājs: MBA Ervīns Butkevičs Maģistra darba temats: Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā SIA “ABB” Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauts 21 attēls un 27 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā 47 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir izveidot digitāla marketinga stratēģiju uzņemuma “ABB” SIA konkrētam biznesa nodaļām, saskanā ar uzņēmuma vadības pieprasījumu. Teorētiskajā daļā ir analizēta pieejama literatūra par digitāla mārketinga tēmu, ņemot vērā B2B biznesa modeļa specifiku. Analītiskā daļa ir izvertēta uzņemuma stratēģija un marketinga stratēgija, papildus analīzējot konkurentus un pētot statistiku saistītu ar darba tematu. Praktiskajā daļā, izmantojot informāciju apkopotu pirmajās divās daļās, ir izstrādāta digitālā mārketinga stratēgija. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Marčuks V. Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā SIA “ABB”: Maģistra darbs / V. Marčuks, Butkevičs E. - Rīga: RTU, SPN IEVF, maģistra profesionālā programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 87 lpp.
Keywords Digitāla markētinga stratēģija, B2B, SEO, SEM
Keywords in English Digital marketing strategy, B2B, SEO, SEM
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 01.06.2019 14:00:11