Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Fizisko ierīču starptīklošanas metožu izpēte
Title in English Methods for Application of Internet of Things
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Aleksejs Jurenoks
Reviewer Aleksejs Grocevs, M.sc.ing., SIA “AG and Pals” valdes loceklis
Abstract Darba būtība ir fizisko ierīču starptīklošanas metožu izpēte, it īpaši dažādo komunikācijas aspektu apvienošana vienotā lietu interneta sistēmā. Ierīču starptīklošanas sfēra ir fragmentēta lielā daudzuma tehnoloģiju dēļ, tādējādi ir svarīgi apzināties standartizācijas nepieciešamību. Pētījums vispirms aplūko ierīču komunikācijas un sadarbības pirmsākumus, kas sniedz ieskatu dažādo tehnoloģiju paralēlā attīstībā, kas veicinājusi lietu interneta industrijas uzplaukumu. Šī darba mērķis ir saprast tehnoloģiju pamatprincipus un ierobežojumus, kas ir laukums dažādo komunikācijas protokolu konkurencei. Pētījums apskata lietu interneta ierīces arhitektūru un metodes, kā tās apvienot tīkla efektivitātes optimizēšanai ierobežoto resursu apstākļos telekomunikāciju kontekstā. Secināts, ka nozīmīgas metodes, kas raksturīgas lietu interneta risinājumiem, ir atšķirīgo ierīču apvienošana dažādu veidu specializētos sensoru/aktuatoru tīklos slodzes, mērījumu sadalīšanai, kā arī pašorganizācijas algoritmu izmantošana tīkla adaptācijai mainīgos vides apstākļos. Darbs sastāv no 5 nodaļām, kas sīkāk sadalītas 39 apakšnodaļās. Darba pamattekstā ir 44 lappuses, 13 attēli, 7 tabulas, 29 izmantoto literatūras avotu un 1 pielikums
Keywords lietu internets, sensori, pašorganizācija, komunikācija, tehnoloģijas, tīkls, standartizācija.
Keywords in English Internet of things, sensors, self-organization, communication, technologies, network, standardization.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 23:38:42