Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Aviokompānijas lidojumu grafika uzlabošanas izpēte
Title in English Research on Improvement of Airline Flight Schedule
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Vitālijs Boļšakovs
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Bakalaura darba mērķis ir aviokompānijas lidojumu grafika un tā uzlabošanas pieejas izpēte. Mērķu sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. literatūras avotu par lidojumu grafika izveides principiem izpēte; 2. aviokompānijas esošā lidojumu grafika izpēte, problēmas nostādne un konceptuālā modeļa definēšana; 3. modeļa ieejas datu vākšana un apstrāde; 4. analizējamās sistēmas modeļa izstrāde; 5. eksperimentu veikšana ar izstrādāto modeli un secinājumu sniegšana. Darba eksperimentālajā daļā izstrādāts imitācijas modelis, kas modelē situāciju lidostā un virs lidostas “Rīga”, balstoties uz vienas dienas lidojumu grafiku. Modelēšana veikta ar programmlīdzekļa “AnyLogic” palīdzību. Ar modelēšanas palīdzību iegūti statistiskie rezultāti, un uz to pamata aprēķināti parametri, kas skaitliski raksturo uzdevuma risinājumu. Novērtēts esošais lidojumu grafiks un piedāvāts jauns alternatīvais grafiks. Jaunais lidojumu grafiks ievadīts izstrādātajā modelī un iegūtie rezultāti salīdzināti ar oriģinālo lidojumu grafiku, apstiprinot izvirzīto hipotēzi, ka grafika maiņa statistiski nozīmīgi ietekmē summāro gaidīšanas laiku. Darba apjoms – 69 lpp., 21 tabulas, 7 diagrammas, 5 attēli un 6 pielikumi.
Keywords Aviokompānijas lidojumu grafika uzlabošanas izpēte
Keywords in English Research on Improvement of Airline Flight Schedule
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 20:14:58