Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Beztīkla lagranža metodes pielietojums ķermeņa applūsmes modelēšanā.
Title in English Application of Mesh-Free Lagrange Method for Simulating Flow Around a Body.
Department
Scientific advisor Aloizs Lešinskis
Reviewer Profesors, Vitālijs Pavelko
Abstract ANOTĀCIJA Darba tēma: “Beztīkla Lagranža metodes pielietojums ķermeņa applūsmes modelēšanā”. Darba autors: Olafs Slabkovskis. Darba vadītājs: Aloizs Lešinskis. Lagranža metode, kas balstīta uz kodola funkcijas aprēķiniem, sākotnēji tika izstrādāta astrofizikas problēmu modelēšanai. Šī metode, saukta par izlīdzinātu daļiņu hidrodinamiku (SPH), ir daļiņu metode, kuras pamatā ir ideja par fluīda aizvietošanu ar kustīgu daļiņu kopumu un Eilera diferenciālo vienādojumu sistēmas pielāgošana kodola funkcijas aprēķiniem. Metode balstīta uz lokālās Rīmana problēmas risināšanu starp ik divām kaimiņu daļiņām. Tuvāko kaimiņu meklēšana starp visām daļiņām, kā arī paši fluīdu mehānikas aprēķini bija pārmērīgi smags uzdevums mājas un biroja datoriem līdz aptuveni 2000. gadam. Katru gadu pieaug plaši pieejamās datortehnikas atmiņas ietilpība un procesoru veiktspēja. Pēdējos desmit gados pastāv iespēja veikt beztīkla metodes aprēķinus ne tikai ar superdatoriem, bet arī ar mājas datortehniku. Darbā aplūkotas tēmas, kas nepieciešamas, pārsvarā, pirmās kārtas precizitātes aprēķiniem. Kodola funkcijas izvēle un skaitliskie testi. Fluīda primitīvie lielumi, saglabājošies lielumi, Rīmana problēmas saglabājošies lielumi, kā arī plūsma. Tiek izvestas un testētas pārejas formulas starp visu veidu saglabājošajiem lielumiem. Eilera vienādojumu sistēma tiek apskatīta kā saglabājošo lielumu un plūsmu atvasinājumu summa. Integrācijas laika soļa aprēķins. Pārvietojuma koordinātu un saglabājošos lielumu izmaiņu integrēšana ar laika soli. Tiek veikti Rīmana problēmas skaitliskie aprēķini. Noslēgumā tiek veikta ķermeņa applūsmes simulācija. Atslēgas vārdi: beztīkla, Lagranžs, CFD. Darba apjoms 65 lappuses . Darbs satur 41 formulas un 1 tabulu. Pielikumā trīs testa programmas.
Keywords beztīkla, Lagranžs, CFD
Keywords in English meshless, mesh-free, Lagrange, CFD
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 18:24:25