Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla attīstības uzņēmumā projekts
Title in English Project for Personnel Development in the Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Mg. oec., K. Sadovska, Privātpersonu apkalpošanas iniciatīvu vadītāja
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Karīna Hundadze Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Noslēguma darba temats: Personāla karjeras attīstība loģistikas uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota iestādes darbība un tajā izmantotā personāla apmācību sistēmas raksturojums, teorētiskajā daļā veikta analīze par personāla karjeras attīstības veidiem, projekta aprēķinu daļā tika veikts pētījums un aprēķins par jaunu darbinieku karjeras attīstības informācijas avotu izveidi un jaunu karjeras attīstības plānu uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Hundadze, K. (2019). Personāla karjeras attīstība loģistikas uzņēmumā Diplomprojekts/ K. Hundadze, D. Ščeulovs.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 70 lpp.
Keywords Personāla vadība
Keywords in English Human recources
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 16:26:40