Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Service company performance improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Pētnieks Tālis Laizāns, RTU UIVI
Abstract Bakalaura darba autors: Agnese Pidrika Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 15 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti angļu valodā, 29 latviešu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā veikta nozares izpēte, uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izpēte iekļaujot SVID un PEST analīzi. Pētijuma daļā veikta uzņēmuma klientu anketēšana, lai iegūtos datus analizētu ar Servqual modeļa palīdzību. Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšanai interneta vidē, izmantots Google Analytics un Similar Web rīki. Aprēķinu daļā izstrādāti 3 risinājumi uzņēmuma pakalpojumu pilnveidei kā arī pētīta to kopējā ietekme uz uzņēmuma darbību kopumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pidrika A. (2019). Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/A.Pidrika, J.Eriņa. - Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Keywords kopstrādes telpas; uzņēmuma darbības pilnveidošana; projekts
Keywords in English co-working;business performance improving;project
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 15:57:57